Om Alliefonden

Bakgrunden till varför vi startade fonden.

Det är nu sex år sedan Allie blev sjuk och dog av en inoperabel hjärntumör.

Under hela hennes sjukdomstid var Samskolan en självklar del och ett viktigt stöd i hennes vardag. För henne var det självklart att gå i skolan. Hennes klasskamrater var ett ovärderligt stöd för henne, på ett naturligt sätt som bara barn kan. Alla kom med uppmuntrande ord och var glada när hon orkade komma. Hennes lärare och övrig pedagogisk personal anpassade skolgången efter hennes förmåga. Skolledningen erbjöd stödpersonal och hemundervisning, vaktmästarna bar upp henne i rullstol till klassrummet.

Lillasyster Edith går i fyran nu och många av Allies klasskompisar är som storasyskon till Edith och har alltid tagit extra hand om henne.

Vi i Allies familj funderade länge på hur vi skulle kunna tacka för all vänlighet och vilja till anpassning som Samskolan visade under hennes sjukdom men även det stöd vi fick när hon dött. Vi vill att det ska vara något varaktigt, som kommer skolan och dess elever till gagn, samtidigt som det hjälper en tredje part. Eftersom Allie var en sann djurvän föll valet på Nordens Ark, som arbetar för att ge utrotningshotade djur en framtid.

505_Gyllen_sthlm_dec